Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2019

7758 cc38 500
Reposted bylapis-lazuliberrishchoclateki-adisunakoCyamispati2k6KocuchDevahashmanson1205Naitliszxal
7757 94db 500
Reposted byki-adisunakoMashepati2k6Devahashnajlepszamanson1205NaitliszPilotPirxxal
7748 584e
Reposted bylilyaliceniedoskonaloscMasheSkydelanpati2k6czeresniacoookiemonsteeerwalkthemoon
7747 1f25
Reposted bySkydelandeepbluexcoookiemonsteeer

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted byNadziejaNaLepszeJutromillionlittlepiecesSkydelaniammistakedeepbluexajemafutureiscomingcalvadoscoookiemonsteeerjestnamdzisiajsmutnoRozanopalcaJutrzenkahesiamelaAnneBonnyhormezaliveindarknessjakmidzisiajzlecelmaifrumosfreewayincentiveczekoladowanadziejahrabinacuervomy-lifejustfeelschulz23

March 27 2019

7813 4179 500
Reposted byegzystencja egzystencja
7812 eeb0

May 02 2019

7758 cc38 500
Reposted bylapis-lazuliberrishchoclateki-adisunakoCyamispati2k6KocuchDevahashmanson1205Naitliszxal
7757 94db 500
Reposted byki-adisunakoMashepati2k6Devahashnajlepszamanson1205NaitliszPilotPirxxal
7748 584e
Reposted bylilyaliceniedoskonaloscMasheSkydelanpati2k6czeresniacoookiemonsteeerwalkthemoon
7747 1f25
Reposted bySkydelandeepbluexcoookiemonsteeer

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted byNadziejaNaLepszeJutromillionlittlepiecesSkydelaniammistakedeepbluexajemafutureiscomingcalvadoscoookiemonsteeerjestnamdzisiajsmutnoRozanopalcaJutrzenkahesiamelaAnneBonnyhormezaliveindarknessjakmidzisiajzlecelmaifrumosfreewayincentiveczekoladowanadziejahrabinacuervomy-lifejustfeelschulz23

March 27 2019

7813 4179 500
Reposted byegzystencja egzystencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl