Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

1662 605c
Reposted byrugiaxalderletzteschreiZerthinisnotcominghomeWhiteLightfancy-clapspapajloca-blueberryleyrerfp-
1659 fb6a
Reposted bySkydelanshillenyaniedoskonalosccudokuzezarlamkredke

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".

— Tove Jansson

March 21 2018

Nie bój się nocy — ona zamyka

drzewa lecące i ptasie tony

w niedostrzegalnych, mrocznych muzykach,

w przestrzeni kute — złote demony,

które fosforem sypiąc wśród blasku

wznoszą się białe, modre, różowe,

wznoszą się w lejach żółtego piasku,

w chmurach rzeźbione unoszą głowy.

Nie bój się nocy. Jej puchu strzegą

kropla kosmosu, tabuny zwierząt;

oczy w nią otwórz, wtedy pod dłonią

uczujesz ptaki i ciche konie,

zrozumiesz kształty, które nie znane

przez ciebie idąc — tobą się staną.

 

Nie bój się nocy. To ja nią wiodę

ten żywy strumień przeobrażenie,

duchy świecące, zwierząt pochody,

które zaklinam kształtów imieniem.

Ułóż wezbrane oczy w kołysce,

ciało na skrzydłach jasnych demonów,

wtedy przepłyniesz we mnie jak listek

opadły w ciepły tygrysi pomruk.

— "Kołysanka" Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted byachaii achaii
W te ponure miesiące moje życie roziskrzyło się tylko gdy się z tobą kochałem.
Jak świetlik: zapala się i gaśnie, zapala się i gaśnie – w przebłyskach można iść w jego ślady
w mroku nocnym wśród drzew oliwnych.

W te ponure miesiące dusza siedziała skulona i bez życia
lecz ciało poszło prostą drogą do ciebie.
Ryczało nocne niebo.
Doiliśmy kosmos ukradkiem i przeżyliśmy.
— Tomas Tranströmer "Ogniste gryzmoły"
4524 4ad8 500
Poznań.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakurdebele kurdebele

Tryska krew z łamanego chleba i gwiazda

razi jak błyskawica

Wierz temu co mówię nocą nie słuchaj

co mówię za dnia

Poprzez te liście czarne widzę cię

tak niewyraźnie

słońce dni wygaszonych

Mów do mnie mów do mnie mów do mnie.

— Julia Hartwig "Mijanie się"
Reposted bystfun84anotherwaytodie

March 05 2018

5684 e770
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viakurdebele kurdebele
4003 864a
Reposted fromszatatan szatatan viakurdebele kurdebele
5279 1d1e 500
Reposted fromsavatage savatage viafalk falk
Reposted fromgruetze gruetze viaPsaiko Psaiko
4818 35d6 500
Reposted fromjazziee jazziee viagket gket
9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong viaslova slova
2218 40ff
Reposted fromochgod ochgod viablackheartgirl blackheartgirl
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viastarl1ght starl1ght

February 28 2018

Lecz czas... jakże czas najpierw nas uziemia, a potem zawstydza. Myśleliśmy, że jesteśmy dojrzali, podczas gdy byliśmy tylko bezpieczni. Wyobrażaliśmy sobie, że jesteśmy odpowiedzialni, a byliśmy tylko tchórzliwi. To, co nazywaliśmy realizmem, okazało się sposobem unikania pewnych rzeczy, nie zaś stawianiem im czoła. Czas... wystarczy, byśmy mieli go dostatecznie dużo, a nasze najrozsądniejsze decyzje okażą się niebawem chwiejne, nasze pewności zmienne i kapryśne.
— "Poczucie kresu" Julian Barnes

February 15 2018

5747 97c4
Reposted fromfiurka fiurka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl