Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

March 09 2019

1810 6989 500
Reposted bySkydelanwalkthemooninto-blackazile1LonePoProstu
1807 eddf
Reposted bybellabella bellabella
1805 2312
Reposted bybellabelladancingwithaghostlaparisiennejointskurwysynxvcthtoffifeeeskapizastream-of-consciousness-journal
1804 6a12 500
Reposted bySkydelanazile1

November 06 2018

1799 5a7f 500
Reposted byhashmisnezmijkaMartwa13szyderaxwyczesanagitaraxyannimjojinthesunSenyiaSaper300kwasmiloszkateistrueazazelhavingdreamsnuttkarolinnaasgrialux3warkoczdreamboat
1798 0720 500
Reposted byhash hash
1797 e7ff 500
Reposted byhash hash

To jest opowieść o kobiecie, która wie, co robi.
Wie, robi i nie dożywa końca
nocy gęstej jak kamień w ustach opowieści

o tej, co marzła w deszczu muzyki zdań.
One nie mają końca, tylko noc go ma.
Tęcza na mlecznych szybach

surowego świata. Deszcz
jasnych kwiatów i kim jest ten, co lgnie
do porzuconych ciał? Teraz

minuta ciszy. Właśnie teraz
jest teraz i noc jak mleczna mgła na ustach
kobiety, która mówi ?ja?

chciałabym tańczyć dla ciebie cały świat.

— Julia Fiedorczuk "Mistrzyni pożegnań"
Reposted byanotherwaytodie anotherwaytodie

November 03 2018

Tak naprawdę nic nie rozumiem, jest tylko 
ekstatyczny nasz taniec, drobin wielkiej całości. 

Rodzą się i umierają, taniec nie ustaje, zakrywam 
oczy, broniąc się od natłoku biegnących do mnie 
obrazów. 
Być może tylko udaję gesty i słowa i 
czyny, zatrzymany w wyznaczonym dla mnie zagonie 
czasu. 

Homo ritualis, tego świadomy, spełniam co 
przepisane jednodniowemu mistrzowi. 
— Czesław Miłosz "Tak naprawdę"
9373 5fef
9371 abe0
Reposted byyourgrammas yourgrammas
9369 e936 500
Reposted bycachalotelentarie

October 01 2018


Dość mając wszystkich, którzy przychodzą ze słowami,
ze słowami, ale nie mówiąc nic,
wyjechałem na zaśnieżoną wyspę.
Pustkowie nie zna słów.
Niezapisane stronice ciągną się na wszystkie strony!
Natrafiam na ślady sarnich kopytek w śniegu.
Mowa, choć żadnych słów.
— Tomas Tranströmer "7 marca 1979"

September 21 2018

7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viarabarbarowy rabarbarowy
0603 f016 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaszydera szydera
4244 fa51

September 17 2018

5200 1a49 500
Reposted byunterlandjestnamdzisiajsmutnou-ditTanderSapereAudejazonstarbugponurykosiarzznuhjanuschytrushashsusannenueckelidyllaikaribiauekshowmetherainbowjulannjunior13scorpixmalinowowaconndarayp125dancingwithaghostBenitawarexnoctubangbangimdeadDevaankineternaljourneypersona-non-gratahonigwurmforgetprincessiwanttobeanastrophysicistpseudooptymistkalittledisappointmentsskizzoluckashekmissmiserablemekaarid6286noxeoilian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl